Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας στο ηλεκτρονικιο μας κατάστημα θεωρούμε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies. κλείσιμο

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο σύνδεσμος e-paradosi.gr (εφεξής "το Κατάστημα") είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών Λαϊκής Τέχνης και συναφών ειδών και έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του Καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα με σύνδεσμο e-paradosi.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να επανέρχεστε σε αυτήν την ενότητα τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που δύνανται να έχουν προσαρτηθεί στο αρχικό κείμενο και που, κατά συνέπεια, έχουν γίνει δεσμευτικές για όλους τους χρήστες

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το Κατάστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του, ανήκει σε αυτό και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο σκοπός που παρέχονται οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά για την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών και την πραγματοποίηση πωλήσεων. Ως εκ τούτο κανένα στοιχείο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής/αναδημοσίευσης ή αναμετάδοσης με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Καταστήματος. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η μεμονωμένη ηλεκτρονική αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου για προσωπική - μη εμπορική – χρήση, χωρίς τη διαγραφή στοιχείων που το ταυτοποιούν με το Κατάστημα (πχ. υδατογράφημα) και πάντοτε σε συμμόρφωση με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης αναγνωρίζει ρητώς την υποχρέωσή του προς παροχή, όταν του ζητείται, μόνο αληθών, ακριβών και έγκυρων στοιχείων, ώστε να μην παρακωλύει το έργο του Καταστήματος). Ο χρήστης του συνδέσμου e-paradosi.gr δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την συμπεριφορά στο Διαδίκτυο, ειδικότερα δε την νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση των ηλεκτρικών δεδομένων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα του Καταστήματος ενδέχεται ανά περιόδους να περιλαμβάνει πληροφορίες, κείμενα από τρίτους και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Το Κατάστημα επιλέγει την φιλοξενία αυτού του περιεχομένου για λόγους που προκρίνει ως ωφέλιμους για την ανάπτυξή του, ωστόσο δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα περιεχομένου προερχομένου από τρίτους. Αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου στην ιστοσελίδα του Καταστήματος δεν υποδηλώνει την αντίστοιχη υποστήριξη του Καταστήματος, δεν συνιστά πρόταση πώλησης και/ή αγοράς/προμήθειας συγκεκριμένου προϊόντος και το Κατάστημα αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Συνεπώς εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να εκτεθεί, να συνδιαλλαχθεί ή να συμβληθεί με περιεχόμενο ή συνδέσεις τρίτων που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος, καθώς επίσης και με προϊόντα ή υπηρεσίες που οι φιλοξενούμενοι προσφέρουν, το πράττει αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το περιεχόμενο τρίτων ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που σχετίζονται με αυτό ή να επικοινωνεί απευθείας με τους υπευθύνους λειτουργίας τους. Το Κατάστημα αποσκοπεί στο να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς και αδιάλειπτα. Ωστόσο τούτο δε σημαίνει ότι αποποιείται το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά, για εκτεταμένο διάστημα ή και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες. Επίσης το Κατάστημα ανά πάσα ώρα μπορεί να διακόψει μέρος ή το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών του προς χρήστες που θεωρεί ότι ενήργησαν κακόβουλα απέναντι του παραβιάζοντας τους όρους χρήσης του ή το πνεύμα αυτών.

Ασφάλεια

Το Κατάστημα δεσμεύεται έναντι του χρήστη του ως προς την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών με αποκλειστικό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση του χρήστη/πελάτη. Παρόλο που το Κατάστημα έχει λάβει όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του, δεν μπορεί να αποκλείσει τυχόν κακόβουλες από ιούς, χρήστες/hackers που σαν στόχο (θα) έχουν να βλάψουν το Κατάστημα ή τους χρήστες. Για τον σκοπό αυτό αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με τυχόν απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη από πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα και είναι προϊόν κακόβουλων ενεργειών. Το Κατάστημα αποποιείται επίσης κάθε ευθύνης για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον χρήστη από τη δυσχέρεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Για την πραγματοποίηση των πωλήσεων το Κατάστημα θα ζητήσει από τον χρήστη προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Από τους εταιρικούς πελάτες του, το Κατάστημα θα ζητά επιπλέον τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται για να μπορεί να εκδίδει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Το Κατάστημα μπορεί να αξιοποιεί και να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο από τα συλλεχθέντα στοιχεία των πελατών του για να μελετήσει τις αγοραστικές προτιμήσεις αυτών, να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και να προβαίνει σε προσφορές προς τους πελάτες του, εκτός αν ο χρήστης ζητήσει γραπτώς, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο paradosi@otenet.gr, να μην του αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία ή/και προσφορές. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση Τέλος, ο χρήστης έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του ή ακόμη και να τα διαγράψει στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο paradosi@otenet.gr .

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Κατάστημα δεσμεύεται έναντι των χρηστών/πελατών του ότι εφαρμόζει τις νομικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι δεν πρόκειται να διοχετεύσει στοιχεία των πελατών του σε τρίτους, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση των χρηστών, πλην των περιπτώσεων που αυτά ζητηθούν για τη δημιουργία ενός προϊόντος ειδικά για τον πελάτη ή από τις αρμόδιες αρχές. Τέλος, το Κατάστημα ενημερώνει τους χρήστες του ότι δύναται να αποστείλει γενικά στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές του, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν ταυτοποιούν μεμονωμένους αγοραστές, παρά γενικά (θα) σκιαγραφούν εμπορικές τάσεις.

Cookies

Το Κατάστημα, στην προσπάθεια του να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους χρήστες/πελάτες του χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι σύντομες κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στην συσκευή του χρήστη κατά την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα και τον "αναγνωρίζουν" σε επόμενες επισκέψεις του. Η βασική υπηρεσία που παρέχει το Κατάστημα, δηλαδή η πώληση προϊόντων, καθίσταται εφικτή για τον χρήστη, μόνο εφόσον αυτός αποδεχτεί την χρήση των cookies, καθώς απαιτείται η αναγνώριση του χρήστη στα διαφορετικά στάδια που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης (π.χ. ρυθμίσεις χρήστη, κατάσταση παραγγελίας κοκ). Επιπλέον λόγοι που το Κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies είναι εξής: στατιστικοί λόγοι για τη βελτίωση του περιεχομένου και εν γένει της ιστοσελίδας, εμπορικοί λόγοι που σχετίζονται με την παραμονή των επισκεπτών/χρηστών στην ιστοσελίδα, καθώς και με την αξιολόγηση της απήχησης των διαφημίσεων, διαφημιστικοί λόγοι που αφορούν στην επιλογή διαφημίσεων (banners) σύμφωνα με τα ενδιαφέρονται των επισκεπτών/χρηστών και τέλος λόγοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Καταστήματος στα κοινωνικά δίκτυα. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιεί για την πλοήγηση του στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να απαιτείται η συναίνεση του πριν η εκάστοτε η ιστοσελίδα κάνει χρήση cookies. Ωστόσο, τυχόν μη αποδοχή των cookies συνεπάγεται ότι ο χρήστης δεν θα μπορεί να ωφεληθεί από όλες τις υπηρεσίες/δυνατότητες που προσφέρει το κατάστημα.

Αγορά προϊόντων / Τρόποι πληρωμής

Το Κατάστημα επιλέγει και παρουσιάζει στο κοινό του ποιοτικά προϊόντα με γνώμονα την ικανοποίηση της πελατείας του, παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες (φωτογραφία, χαρακτηριστικά, τιμή, διαθεσιμότητα κ.ο.κ.) και πληροί τις προϋποθέσεις για τη σήμανση των προϊόντων του όπως μαγνήτες, σαπούνια κ.ο.κ. σύμφωνα με την νομοθεσία. Ωστόσο ο χρήστης/πελάτης οφείλει να αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα του καταστήματος ΔΕΝ είναι παιχνίδια και ΔΕΝ απευθύνονται σε ανηλίκους. Επίσης το κατάστημα αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης προκύπτει από λάθος χρήση των προϊόντων του είτε λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης είτε λόγω χρήσης κατά τρόπο διαφορετικό από αυτό που ορίζει η λογική. Τέλος το Κατάστημα δηλώνει ότι απευθύνεται σε ενηλίκους αποκλειστικά και ουδεμία ευθύνη φέρει εάν οι αγορές πραγματοποιούνται από ανηλίκους. Η διαδικασία της παραγγελίας των προϊόντων είναι απλή και δεν απαιτεί την εγγραφή του χρήστη ως μέλους της ιστοσελίδας. Ο χρήστης επιλέγει το/τα προϊόν/προϊόντα που επιθυμεί, την ποσότητα και το χρώμα (εφόσον το προϊόν διατίθεται σε περισσότερα του ενός). Οι επιλογές του "τοποθετούνται" στο καλάθι αγορών και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις παραμετροποιήσει κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό, εντός των παραμέτρων που ορίζει το Κατάστημα. Για την αποπληρωμή της παραγγελίας τους οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι τους κοινοποιούνται εφόσον επιλέξουν την μέθοδο αυτή. Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων εντός της επικράτειας προβλέπεται και η δυνατότητα της πληρωμής με αντικαταβολή, δηλαδή της πληρωμής της παραγγελίας στον εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση της. Στην περίπτωση της πληρωμής μέσω αντικαταβολής ο χρήστης/πελάτης δεσμεύεται (α) για την εξόφληση του συνόλου της παραγγελίας και (β) για την τήρηση της συμφωνίας παράδοσης με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση το Κατάστημα κρίνει τον χρήστη/πελάτη ως μη επιθυμητό και διατηρεί το δικαίωμα της μη αποστολής (εκ νέου) της παραγγελίας. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση/επεξήγηση του κωλύματος μέσω email στο paradosi@otenet.gr, η οποία ωστόσο δεν δεσμεύει το Κατάστημα να αποστείλει εκ νέου την παραγγελία.

Αποστολή προϊόντων

Για την αποστολή των προϊόντων του ο χρήστης/πελάτης πρέπει να δώσει το κατάστημα τα στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αληθινά και ακριβή, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση της παραγγελίας (ή την καθυστέρηση της). Για την αποστολή των παραγγελιών το Κατάστημα έχει συνάψει Συμβάσεις Συνεργασίας με εταιρείες ταχυμεταφορών εγνωσμένου κύρους και με συμφέρουσες τιμές για τους πελάτες της. Ο τιμοκατάλογος των αποστολών προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με γνώμονα το όφελος των χρηστών/πελατών του Καταστήματος. Τις παραγγελίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το Κατάστημα τις αποστέλλει με συστημένο ταχυδρομείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των παραγγελιών ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται από την εξειδικευμένη ενότητα "Τρόποι Αποστολής". Το κατάστημα παρέχει και άλλους τρόπους αποστολής των προϊόντων, όπως οι μεταφορικές εταιρείες μετά από συνεννόηση με τον πελάτη

Ακύρωση παραγγελίας /  Υπαναχώρηση

Το Κατάστημα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας. Για την ακύρωση της παραγγελίας ο χρήστης έχει την υποχρέωση να αποστείλει email στο paradosi@otenet.gr. Τυχόν χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την παραγγελία επιστρέφονται στο χρήστη, μειωμένα μόνο από τυχόν τραπεζική προμήθεια. Μετά την αποστολή της παραγγελίας ακύρωσή της δεν γίνεται δεκτή. Ο χρήστης πελάτης διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της υπαναχώρησης για όλα τα προϊόντα του καταστήματος πλην εκείνων που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν συνεννόησης, ειδικά για τον πελάτη. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης μπορεί να το ασκήσει ο πελάτης εντός 20 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από τον ίδιο ή τον εκπρόσωπο του εφόσον (α) αποστείλει email στο paradosi@otenet.gr ενημερώνοντας το Κατάστημα για το προϊόν που επιθυμεί να επιστρέψει ή (β) συμπληρώσει το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης στο κάτω μέρος της παραγγελίας του στο Ιστορικό Παραγγελιών. Για να μην απωλέσει την αξία του το προς επιστροφή προϊόν συστήνουμε στον πελάτη να το συσκευάσει πολύ προσεκτικά. Για την αποστολή του προϊόντος το κατάστημα θα προτείνει τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών στον πελάτη, λόγω της συμφέρουσας τιμολογιακής πολιτικής της , ώστε να έρθει και να παραλάβει το προϊόν. Ωστόσο η τελική επιλογή του μεταφορέα γίνεται από τον πελάτη καθώς εκείνος επωμίζεται το κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν εντός 10 ημερών από την ημέρα που δήλωσε την υπαναχώρηση του και να ενημερώσει το κατάστημα για τον τρόπο που επέλεξε να το επιστρέψει. Μετά την παραλαβή του προϊόντος ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου αποστολής του και εφόσον διαπιστωθεί η ακέραιη κατάσταση του, το κατάστημα θα αποπληρώσει το αντίτιμο του προϊόντος καθώς και τα μεταφορικά έξοδα παράδοσης του σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη ή θα επιστρέψει το ποσό με το ίδιο μέσο απ'όπου και το έλαβε εφόσον αυτό επιθυμεί ο πελάτης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το προϊόν δεν παραληφθεί σε καλή κατάσταση και ειδικότερα εάν διαπιστωθεί χρήση πέραν της αναγκαίας για την διαπίστωση της φύσης/χαρακτήρα του προϊόντος όπως αφαίρεση της ετικέτας, φθορά στο υλικό ή ρωγμές, η αξια του θα πιστωθεί στον πελάτη θα είναι μειωμένη και θα κυμαίνεται μεταξύ 10-50% της αρχικής, ανά περίπτωση. Εάν ο πελάτης επιλέξει την συνεργαζόμενη εταιρεία που προτείνει το κατάστημα τότε το κόστος της επιστροφής του προϊόντος θα συμψηφιστεί με το κόστος παράδοσης, το οποίο κατά συνέπεια θα παρακρατηθεί και δεν θα επιστραφεί στον πελάτη.

Ελαττωματικό Προϊόν

Το κατάστημα μεριμνά ούτως ώστε όλες οι παραγγελίες να ελέγχονται προ της αποστολής τους. Ωστόσο εάν ο πελάτης παραλάβει ένα προϊόν ελαττωματικό αυτό θα του αντικατασταθεί από το Κατάστημα ή θα του πιστωθεί η αξία του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη, εντός 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος γραπτή ενημέρωση του Καταστήματος με email στο paradosi@otenet.gr και η επισύναψη φωτογραφίας του προϊόντος όπου και απεικονίζεται το ελάττωμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει φωτογραφία ή και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, το κατάστημα δύναται να ζητήσει το προϊόν από τον πελάτη επωμιζόμενο το κόστος της μεταφοράς του. Πέραν της αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων, το κατάστημα ενδιαφέρεται να έχει γνώση για οποιαδήποτε δυσάρεστη εμπειρία ή παράπονο του πελάτη και για τον σκοπό αυτό τον παρακαλεί να επικοινωνεί άμεσα στο paradosi@otenet.gr.

Τροποποίηση Όρων/ Δικαιοδοσία

Το Κατάστημα δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδική κοινοποίηση στους χρήστες της ιστοσελίδας. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται να λαμβάνουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων προ της χρήσης της ιστοσελίδας καθώς αυτοί είναι δεσμευτικοί έναντι τους. Σημειώνεται επίσης ότι εάν το Κατάστημα αμελήσει την άσκηση κάποιου δικαιώματος ή εξουσίας ή αποζημίωσης που δικαιούται βάση νόμου ή που προκύπτει από τους όρους χρήσης όπως ορίζονται σε αυτήν την ενότητα, τούτο δεν σημαίνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο και εναρμονίζονται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά δεδομένα και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια του Πειραιώς.